Är du intresserad av att bli medlem?

 

För mer information,  kontakta:

Inom bilpoolen delar samtliga medlemmar det ideella arbetet med att sköta poolen. Exempel på ansvarsområden är bilvårdsgrupp, boknings- och ekonomigrupp, informations- och rekryteringsgrupp samt styrelse.